Електросправочници

в помощ на любител, електротехник и електроинженера

През 1998 г. Schneider Electric основава свое дъщерно дружество в София – Шнайдер Електрик България ЕООД след сливане на марките Merlin Gerin и Telemecanique през 1993 г. в едно търговско представителство.
Осигуряване на непрекъснатост на електрозахранването за гарантирани медицински грижи при всякакви обстоятелства Операционните зали изискват безупречна наличност и качество на електрозахранването, с цел да се гарантира максимална безопасност на пациентите. Ето защо, стандартите определят много строги правила по отношение на непрекъснатостта на работата на електрическите инсталации.
Как да защитим хората и собствеността!? Когато говорим за риск от поражение на човек от електрически ток, излизане от строя на консуматор на електрическа енергия или възникване на пожар по електрически причини, налице са два различни, но взаимно допълващи се подхода за реализиране на ефективна защита.
Каталог на Шнайдер за селективност на автоматични прекъсвачи     Ръководство за […]
schneider
Въведение “ Светът на индустриалната автоматизация непрекъснато променя своите технологични граници чрез […]
1 Устройства за защита и управление    1.2 Основни определения    Основните […]