Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ  Издадена от […]
Чл. 466. Коефициентът на сигурност на стоящите изолатори (отношението на разрушаващата сила към действащата сила) е най-малко 2,5. Чл. 467. (1) За окачване на няколко проводника върху един изолатор се използват многошийкови или специални изолатори. (2) Неутралният проводник се закрепва на изолатори.
Полагане на кабели в производствени помещения Чл. 427. При полагане на кабели в производствени помещения се спазват допълнително условията:    1. кабелите се разполагат така, че позволяват оглед и ремонт;
Част трета.ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ - Глава дванадесета. ТОКОПРОВОДИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 35 kV Раздел I. Област на приложение. Определения Чл. 284. (1) Изискванията в тази глава се отнасят за токопроводи за постоянен и променлив ток с напрежение до 35 kV. (2) Допълнителните изисквания към токопроводите са посочени в глави двадесет и четвърта, двадесет и пета, тридесет и четвърта.
През 1998 г. Schneider Electric основава свое дъщерно дружество в София – Шнайдер Електрик България ЕООД след сливане на марките Merlin Gerin и Telemecanique през 1993 г. в едно търговско представителство.
Осигуряване на непрекъснатост на електрозахранването за гарантирани медицински грижи при всякакви обстоятелства Операционните зали изискват безупречна наличност и качество на електрозахранването, с цел да се гарантира максимална безопасност на пациентите. Ето защо, стандартите определят много строги правила по отношение на непрекъснатостта на работата на електрическите инсталации.

ASP System Group Ltd

Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка

Абонаментен договор по чл.416 от наредба 3

Страницата ни във фейсбук

Категория иновации

Историята на системите за сигурност е позмата от доста години. Като едно […]
Интелигентните системи за жилищни сгради напоследък станаха доста широко разпространени. Това не […]
KNX easy е решението на Hager за домашно окабеляване и представлява първата […]

юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

250

Идеен проект

540

Изградени обекти

1000

Доволни клиенти