Наредба

Съответствие с чл. 416, ал. 1 на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с

напрежение до 1000 V.

Свали наредба No: 3 / 09.06.2004г.

поддръжка

Дневник за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори се извършва ежемесечно!

Абонаментен договор

Предлагаме абонаментен договор за поддръжка съгласно наредба N3 / 09.06.2004г.

Офертата за поддръжка се формира и ценообразува според броя преносими инструменти.

ДНЕВНИК НА РЪЧНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО чл. 416, ал. 1 от 

 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

В много случаи ние приемаме ръчните електрически инструменти за не толкова опасни, но това не е вярно. Знаете ли, че много от трудовите злополуки, са свързани с ръчни или преносими инструменти?

Ето някои примери за преносими ръчни електрически инструменти, които са:

 • Бормашини, циркуляри и др – общо взето в тази категория може да попадната всички инструменти с режещо-пробивни и въртящи елементи.
 • Пневматични инструменти, например чукове, къртачи и др- В тази категория попадат пробивни инструменти и съоръжения работещи на въздух.
 • Хидравлични инструменти, например крикове, преси и др- тук идва момента и за инструменти работещи с масло под налягане .
 • Моторни инструменти, например моторни триони, резачки и др. – Да това са инструменти , които работят на различни горива(бензин, нафта).

Какво и как се правят проверките ?!

Дневникът за изправност на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори, в съответствие с чл. 416, ал. 1 на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Кои и как определя ?!

Работодателят с писмена заповед определя лица с най-малко трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ЕЖЕМЕСЕЧНО(задължително) извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и щепселните съединения.

Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник …. които може да откриете на следният електронен адрес ( https://www.book.store.bg/p340529/dnevnik-za-izpravnostta-na-rychnite-elektricheski-instrumenti-prenosimite-lampi-i-transformatori.html )

Какво включват ежемесечните проверки:

 • визуална проверка на здравината на корпусите;
 • изправността на изолацията на ръкохватките;
 • състоянието на захранващите кабели и
 • здравината на щепселните съединения.

Много е важно да се знае, че всеки един от нас носи персонална отговорност за собственото си здраве и безопасност, както и за околните!

Ето и една извадка от друг чл. , защото това, не означава, че самите работещи нямат задължение да извършват проверка на изправността на използваните ръчни електрически инструменти по този Правилник.

Съгласно чл. 413. преди започване на работа лицата, използващи ръчни електро инструменти, преносими лампи и трансформатори трябва да:

 •  извършват оглед на целостта на изолацията на инструмента и захранващия кабел и проверяват изправността им чрез пускане на празен ход;
 • освобождават работното място от странични предмети, пречещи на работата;
 • осигуряват достатъчно незаслепяващо осветление;
 • осигурят и проверяват средствата за индивидуална защита;
 • проверяват наличието на защитен кожух, обграждащ абразивните дискове.
 • оглед на целостта на изолацията на инструмента и захранващия кабел;
 • проверка на изправността на инструмента чрез пускане на празен ход;
 • проверка на наличието на защитен кожух, обграждащ абразивните дискове.

За нашата сигурност и за да сме спокойни, че инструментът няма да ни причини поражения, е необходимо да се извърщи проверка за наличието на всички предпазни елементи и тяхното правилно и добро закрепване, както и целостта на корпусите, използваните режещи елементи и т.н.

Ние Ви предлагаме абонаментен договор, за извършването и проверки за изправността на преносимите електрически инструменти във Вашата фирма – ежемесечно и в срокове !