Избор на сечение на проводник

От данните, съдържащи се в следната таблица, може приблизително да се избере сечение на проводника в зависимост от мощността и тока на консуматора, както и подходящ предпазител за съответния токов кръг.

Пример за избор на сечение на проводник:

Задача: Да се захрани електронагревателен уред с мощност W = 4.75 kW с меден проводник, положен в кабелен канал.

Изчисляване на тока: I = W/U. Напрежението ни е известно: 220 V. Съгласно формулата консумираният ток е I = 4750/220 = 21.6 A.

По условието на задачата захранващия кабел ще бъде положен в пластмасов кабелен канал, което е равносилно на скрита инсталация. Проводниците са от мед. Затова при избора на сечение на проводника се насочваме към колона „скрита инсталация“, подколона „мед“. От тази колона търсим клетка с най-близката по-голяма стойност на тока – 27.0 A. Необходимото сечение на проводника е 4 кв. мм.

Забалежки:
* – еднофазна мощност;
** – за преминаване към трифазна мощност е необходимо данните от колоната да се умножат по 1.732 (квадратен корен от 3).