+359 877 833 644 stivannet@gmail.com
Средногорие,БългарияПирдоп-Златица

Проектиране

Проектиране и изграждане на електроинсталации. Принципи.

   Всяка електроинсталация се изграждат в съответствие с указанията в Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.

При изграждане на нова електроинсталация се следват основни принципи:

– Ниво на осветеност в помещението, което зависи от предназначението му. Използваме специализиран софтуер за изготвяне на необходимият набор от изчисления  и подготвяме окомплектована документация за брой осветителни тела, характеристики , разположение и други.

– Контактни излази на единица площ от помещението. Разпределението и съотношението контакти/площ зависи и от вида на  сградата.  То е различно в зависимост от това дали обекта е жилище, обществена или промишлена сграда.

Нашият екип е изграден от опитни електротехници, които имат дълъг стаж в проектирането и изграждането на електроинсталации.

За всички услуги фирмата дава дългосрочна гаранция.
Етапи на проектиране ….
Изготвяне набор от изчисления за необходимата осветеност в помещението.
Изготвяне на 3D проект с реални размери и осветителни тела за монтаж.
Изготвяне на проект с необходими сметки за осветителни и контактни излази в помещението …