Ненормално високи стойности на напрежението и честотата

Обикновено стойности на напрежението и честотата, различаващи се от номиналните, са следствие от авария или неподходящ режим на работа на съоръженията. Пониженото напрежение често е резултат от претоварване в системата, докато пренапреженията са най-често атмосферни или комутационни. Те могат да предизвикат скъсяване на живота на изолацията и да повишат вероятността от пробиви в нея. Електронната апаратура (компютри, комуникационни мрежи и др.) са много чувствителни към пренапрежения, затова през последното десетилетие се обръща все по-голямо внимание на защитата от пренапрежения.

Стойности на честотата, различаващи се от 50 Hz, са признак за лошо съгласуване между генераторни и консуматорни мощности.