IV.Полагане на ПВЦ и стоманени тръби

IV.Полагане на ПВЦ и стоманени тръби
вид работа мярка цена
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф11 м 0,90 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф13 м 1,00 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф16 м 1,20 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф18 м 1,30 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф23 м 1,50 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф29 м 2,00 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф32 м 2,20 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф40 м 3,00 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф50 м 4,00 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф 11 м 1,30 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф13 м 1,50 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф16 м 1,80 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф18 м 1,90 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф23 м 2,00 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф29 м 2,50 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф32 м 3,00 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф40 м 3,50 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/тавам/под ф50 м 4,00 лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф16 м 4,00 лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф25 м 4,60лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф32 м 5,00лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф50 м 5,50 лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф75 м 6,00 лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф110 м 7,00 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция до ф16 м 3,00 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция до ф25 м 4,00 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция до ф32 м 5,00 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция до ф50 м 6,00 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция до ф75 м 7,00 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция до ф110 м 8,00 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи до ф16 м 2,39 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи до ф25 м 3,24 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи до ф32 м 3,33 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи до 50 м 3,56 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи до ф75 м 4,10 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи до ф110 м 4,59 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени до 1/2“ м 5,00 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени до 3/4“ м 6,00лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени до 1“ м 7,00 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени до 1 1/2“ м 8,00 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени до 2“ м 9,00 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени до 2 1/2“ м 10,00 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени до 3“ м 12,00 лв