VIII.Монтажни работи

montaj_na_kontakti
VIII.Монтажни работи
вид работа мярка цена
Монтаж на контакт монофазен тип шуко за скрит монтаж бр 3,50 лв
Монтаж на контакт монофазен тип шуко за открит монтаж бр 5,00 лв
Монтаж на присъединителна кутия за ел. Печка бр 5,00 лв
Монтаж на трифазен контакт 8,00 лв
Монтаж на ключ за осветление (еденичен,сериен,девиаторен) за скрит монтаж бр 3,00 лв
Монтаж на ключ за осветление (еденичен,сериен,девиаторен) за открит монтаж бр 5,00 лв
Монтаж бойлерно табло бр 12,00 лв
Монтаж на осов вентилатор за баня бр 20,00 лв
Монтаж на кутия АТ. табло със 8 позиции бр 16,00 лв
Монтаж на кутия АТ. табло със 12 позиции бр 20,00 лв
Монтаж на кутия АТ. табло със 18 позиции бр 30,00 лв
Монтаж на кутия АТ. табло със 24 позиции бр 40,00 лв
Монтаж на кутия АТ. табло със 36 позиции бр 50,00 лв
Монтаж на метално табло кутия до 100/200см върху фундамент или на стена бр 150,00 лв
Монтаж на етажна разпределителна кутия за слаботокова инсталация 20/35 бр 20,00 лв
Монтаж на главно слаботоково табло 60/90 бр 60,00 лв
Монтаж на монофазен предпазител бр 7,00 лв
Монтаж на трифазен предпазител бр 12,00 лв
Монтаж на монофазна ДТЗ. бр 15,00 лв
Монтаж на трифазна ДТЗ бр 20,00 лв
Монтаж електромер монофазен бр 25,00 лв
Монтаж електромер трифазен бр 40,00 лв
Монтаж на главен трифазен изключвател за монтаж на монтажна плоча до 100А бр 40,00 лв
Монтаж на конзолна кутия за скрита инсталация бр 2 лв
Монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация бр 4,00 лв
Монтаж на ПКОМ разклонителна кутия бр 4,50 лв
Монтаж на осветително тяло тип аплик бр 15,00 лв
Монтаж на осветително тяло тип плафониера бр 15,00 лв
Монтаж на осветително тяло тип луна бр 7,00 лв
Монтаж на осветително тяло тип луна голяма бр 15,00 лв
Монтаж на адаптор 220/12V за луни бр 8,00 лв
Монтаж на евакуационно осветление бр 15,00 лв
Монтаж на осветително тяло 4х18w в растерен таван бр 20,00 лв
Монтаж на осветително тяло 2х18w в растерен таван бр 15,00 лв
Монтаж на осветително тяло 2х18w открит монтаж бр 15,00 лв
Монтаж на осветително тяло4х18w открит монтаж бр 25,00 лв
Монтаж на осветително тяло 1х18w открит монтаж бр 14,00 лв
Монтаж на осветително тяло 2х18w открит монтаж бр 15,00 лв
Монтаж на осветително тяло2х36w открит монтаж бр 20,00 лв
Монтаж на осветително тяло 2х58w открит монтаж бр 25,00 лв
Монтаж на влагозащитена плафониера бр 15,00 лв
Монтаж прожектор 100W бр 15,00 лв
Монтаж прожектор 500W бр 35,00 лв
Монтаж на парково осветително тяло до Н=1м бр 50,00 лв
Монтаж на парково осветително тяло до Н=2м бр 100,00 лв
Монтаж на осветително тяло тип полилей до 5 лампи бр 30,00 лв
Монтаж на стенна фасунга бр 3,50 лв
Монтаж на висяща фасунга бр 2,50лв
Монтаж на теливизиона розетка бр 4,50 лв
Монтаж на телефона розетка бр 4,00 лв
Монтаж на интернет розетка бр 4,50 лв
Монтаж на контролен съединител 150/150/65 за земно бр 15,00 лв
Монтаж на домофонна слушалка бр 35,00 лв
Монтаж на домофонно табло до 25 абоната бр 50,00 лв
Монтаж на домофонно табло до 50 абоната бр 85,00 лв
Монтаж на ел. Магнитен насрещник бр 45,00 лв
Монтаж домофонна централа бр 50,00 лв
Монтаж звънчев бутон бр 3,85 лв
Монтаж на видеокамера на открито бр 40,00 лв
Монтаж на видеокамера в закрити помещения бр 30,00 лв
Монтаж на датчик за движение бр 15,00 лв
Монтаж на клавиатура за контрол на достъпа бр 20,00 лв
Монтаж на акустичен датчик бр 12,00 лв
Монтаж противопожарен датчик бр 12,00 лв
Монтаж на основа за противопожарен датчик бр 12,00 лв
Монтаж на изнесен светл сигнализатор бр 12,00 лв
Монтаж на пожароизвестителна централа бр 100,00 лв
IX.Приблизителни уедрени цени за излази
вид работа мярка цена
Лампен излаз до 4м бр 14,00 лв
Лампен излаз до 6м бр 16,00 лв
Лампен излаз до 8м бр 18,00 лв
Лампен излаз до 10м бр 20,00 лв
Лампен излаз до 12м бр 22,00 лв
Контактен излаз до 4м бр 16,00 лв
Контактен излаз до 6м бр 18,00 лв
Контактен излаз до 8м бр 20,00 лв
Контактен излаз до 10м бр 22,50 лв
Контактен излаз до 12м бр 24,00 лв
X.Приблизителни уедрени цени на точка
вид работа мярка цена
Цена направа на ел инсталация на точка. бр 12,00 лв
XI.Приблизителни уедрени цени на РЗП.
вид работа мярка цена
Цена направа на ел инсталация на квадратура РЗП . кв/м 24,00 лв