VI.Монтаж на кабелни скари

VI.Монтаж на кабелни скари
вид работа мярка цена
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 20/20мм м 3,00 лв
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 60/60мм м 3,50 лв
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 100/60мм м 5,00 лв
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 200/100мм м 8,00 лв