III.Полагане и изтегляне на кабели и проводници

 

Полагане на мостов кабел ПВВМ-Б1 2х2,5мм м 1,20 лв
Полагане на мостов кабел ПВВМ-Б1 2х4мм м 1,50 лв
Полагане на мостов кабел ПВВМ-Б1 3х1мм м 1,10 лв
Полагане на мостов кабел ПВВМ-Б1 3х1,5мм м 1,3 лв
Полагане на мостов кабел ПВВМ-Б1 3х2,5мм м 1.50лв
Полагане на мостов кабел ПВВМ-Б1 3х4мм м 2,00лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,90 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 2мм м 1,00 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 3мм м 1,10 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 6мм м 1,5 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10мм м 1,80 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 16мм м 2,00 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25мм м 2,50 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 32мм м 2,80 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50мм м 3,50 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100мм м 4,00 лв
Монтиране на слаботоков кабел(RG,RK,UTP,FTP и др.) м 1,00 лв
Полагане на кабел на скара или в каб. канал със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,80 лв
Полагане на кабел на скара или в каб. канал със сумарно сечение на жилата до 2мм м 0,90 лв
Полагане на кабел на скара или в каб. канал със сумарно сечение на жилата до 3мм м 0,95 лв
Полагане на кабел на скара или в каб. канал със сумарно сечение на жилата до 6мм м 1,20 лв
Полагане на кабел на скара или каб. канал със сумарно сечение на жилата до 10мм м 1,30 лв
Полагане на кабел на скара или каб. канал със сумарно сечение на жилата до 16мм м 1,50 лв
Полагане на кабел на скара или кабен канал със сумарно сечение на жилата до 25мм м 2,00 лв
Полагане на кабел на скара или каб. канал със сумарно сечение на жилата до 32мм м 2,50 лв
Полагане на кабел на скара или каб. канал със сумарно сечение на жилата до 50мм м 3,00 лв
Полагане на кабел на скара или каб. канал със сумарно сечение на жилата до 100мм м 5,00 лв
Полагане на слаботоков кабел(RG,RK,UTP,FTP и др.) м 0,80 лв