VII.Прозвъняване, връзки, сухи разделки на кабели

test_i_nastroika
VII.Прозвъняване, връзки,сухи разделки на кабели
вид работа мярка цена
Прозвъняване и връзване на проводници бр 0,60 лв
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 10мм2 бр 1,50 лв
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 25мм2 бр 2,90 лв
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 50мм2 бр 3,80 лв
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 125мм2 бр 5,00 лв
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 250мм2 бр 10,00 лв
Свързване на проводник към съоражение до 4мм2 бр 1 лв
Свързване на проводник към съоражение до 10мм2 бр 2 лв
Свързване на проводник към съоражение до 16мм2 бр 2,5 лв
Свързване на проводник към съоражение до 25мм2 бр 5 лв
Свързване на проводник към съоражение до 50мм2 бр 8 лв
Свързване на проводник към съоражение до 125мм2 бр 15 лв