Претоварване

Режимът на претоварване се характеризира с по-висока от нормалната консумация на електроенергия, което се отразява на електроснабдителната система. Нежеланите явления, свързани с претоварването се изразяват в топлинно претоварване на електропроводите, двигателите и трансформаторите, а следователно и в съкращаване на живота на тяхната изолация. За защита от претоварване се отделят сериозни грижи в мрежите и уредбите с ниско напрежение. В електропроводите със средно и високо напрежение обикновено не представлява проблем. Защитата от претоварване има подобаващо място и значение при консуматорите на средно напрежение и при трансформаторите.