Понижено натоварване

Пониженото натоварване и в частност нулевото натоварване (става въпрос за т.нар. отворена верига) не представлява проблем за преносната мрежа. То е потенциално опасен режим за въртящите се машини – генератори и някои типове двигатели. По тази причина защита от понижено натоварване се използва почти винаги само за генератори и двигатели и много рядко за други електрически съоръжения.