+359 877 833 644 stivannet@gmail.com
Средногорие,БългарияПирдоп-Златица

Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между electro-bg.com, и клиентите, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайта наричан по-долу „Уебсайтът”.

  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

Чл. 2. Уебсайтът e корпоративен уебсайт с продуктов каталог, достъпен на адрес www. electro-bg.com, чрез който Потребителите имат възможност да получат информация за наличните продукти, предлагани , включително:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за разглеждане на продуктовия каталог на Уебсайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация, включително да се записват за обучения, провеждани от Академия, и да имат достъп до документите в секция „Библиотека“;
  2. Да получават информация за нови продукти, предлагани на Уебсайта, чрез получаване на онлайн бюлетин;
  3. Да преглеждат продуктите, техните характеристики и цени;
  4. Да отпращат запитвания за регистрация за партньор;
  5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на Потребителите – предимно чрез Уебсайта.

Чл. 3. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Уебсайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 4. (1) За да използва Уебсайта за преглед на продуктовия каталог, Потребителят не предоставя лични данни и не е необходимо да се регистрира. При избор на определен продукт, Потребителят може да се свърже с представител на  по имейл или телефон, предоставени в секция „Контакти“ на Уебсайта, за повече информация или последващи действия за закупуване на продукта.

(2) За получаване на онлайн бюлетина на , Потребителят следва да въведе своите лични данни в съответната форма, налична на Уебсайта;

(3) За достъп до информацията в секциите „Библиотека“ и „Академия “,  Потребителят следва да въведе свои лични данни в регистрационната форма в Уебсайта;

(4) За запитване за регистрация за партньорство, Потребителят следва да попълни формата за регистрация в секцията „Зона ПАРТНЬОРИ“ на Уебсайта, като предостави описаните във формата лични данни.

(5) За отправяне на запитване и/или мнение, Потребителят следва да попълни съответната форма в секцията „Контакти“ на Уебсайта, като предостави описаните във формата лични данни.

Чл. 5. (1)  потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за извършената регистрация.

(2) При извършване на регистрация Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните си, в случай на промяна.

Чл. 6. Потребителят има право по всяко време да спре ползването на предоставяните на Уебсайта услуги. При изрично искане от страна на Потребителя, премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до: electro-bg.com

  1. ДРУГИ

Чл. 7. (1) Всеки Потребител в Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по време на ползване на Уебсайта.

(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи (напр. обменни борси и др.).

(3) Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя, както и до задължение за компенсиране на  във връзка с всички нанесени вреди.

Чл. 8. (1) Политика на  е да предоставя точна информация за продуктите в Уебсайта.

(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън правомощията на , достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известно време. Във връзка с горното,  не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.

Чл. 9. (1)  обработва предоставените от Потребителя лични данни съобразно Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта.

(2) Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражението си личните му данни да бъдат обработвани от , както и да упражни другите права, свързани с обработваните лични данни, заложени в Регламент 2016/679 и описани в Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта. Потребителят може да упражни всяко едно от правата си, произтичащи от Регламент 2016/679, като изпрати.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да бъде необходимо  да уведомява предварително своите Потребители. Най-актуалната версия на Общите условия е достъпна винаги на Уебсайта.

Последна актуализация: 29-01-2019 г.

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от . Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите.  няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.